Företaget

Kontakt

Madängs Såg AB

Madäng
522 91 Tidaholm

Tfn: 0502-400 86
Mobil: 070-445 09 29
Fax: 0502-401 66

E-post: info@madangssag.se

Madängs Såg startades 1943 av Carl Andersson som ett sågverk, och övertogs så småningom av sonen Arne Andersson. Han drev firman fram till 1999 då jag, Rolf Sörensen, tog över efter 17 år som anställd.

Idag är sågen nedlagd och verksamheten inriktad helt och hållet på hyvleriet och försäljning av byggvaror.